Slide background
Department of Information Technologies

Meü

Slide background
Department of Information Technologies

Meü

Slide background
Department of Information Technologies

Meü

Available Software

 Üniversitemizde yeni yazılımlar, Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü(BAUM) tarafından yazılmaktadır. Programların yürütülürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Üniversitemizde mevcut e-Kampus çerçevesinde değerlendirilecek web sayfasında herkesin kullanımına açık 17 adet otomasyon yürürlüktedir. Bütün bu yazılımlar Merkezi Kimlik Sunucusu altında birleşmiş olup ePosta sisteminde kullanılan kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapılmaktadır. Bununla birlikte aşağıdaki tablolarda görülebileceği gibi toplamda 43 uygulama mevcuttur. Bu yazılımlar içerisinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) * üniversite dışından hazır alınmış bir program olup diğer bütün programlar üniversite içerisinde yapılmıştır.

Web Sayfasında herkese açık uygulamalar

Akademik Personel Bilgi Sistemi (APBS)

Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Sistemi (BAP)

Bilimsel Etkinliklere Destek Sistemi (BEDS)

Personel Bilgi Sistemi (PBS)

Öğrenci Bilgi Sisetmi (ÖİBS)

Web Sayfası Otamasyonu

Kimlik Sunucusu (Mail Sist.)

Faaliyet Bilgi Sistemi

Lisans Tanımlama Sistemi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) *

Kurumsal İç Değerlendirme Bilgi Sistemi (KİDBİS)

Destek Sistemi (Ticket) (Bilgi İşlem, Öğr. İşl.)

Bilişim Malzeme Talep Sist.

Kalite Yönetim Sistemi

Kadro Talep Sistemi

Kontenjan Bilgi Sistemi

VOIP Sunucusu

 

 

Aşağıda Web Sayfasında olmayan birimlerin ihtiyacı için hazırlanmış 20 adet de birime özel program mevcuttur.

Kartlı Geçiş Sistemi

Denizcilik Kalite Yönetim Sistemi

Toplantı Bilgi Sistemi

Güzel Sanatlar ve Takı Online Başvuru Sist.

İş Sağlığı ve Güvenliği Arş. ve Uyg. Web Otomasyonu (MİSAM)

ÖYP Bütçe ve Harcama Takip Programı

Güzel Sanatlar Sınav Programı

MEİTAM Stok Takip Programı

İş Takip Programı

İşçi Maaş Programı

Analitik Harcama Programı

Adres Etiket programı

İşkur İşçi Maaş Programı

Beden Eğitimi Giriş Sınavı

Kitap Satış Sistemi

Mediko Bilgi Sistemi

Takı Teknoloji Sınav Programı

Sticker Takip Programı

Araç Bilgi Sistemi

Fotokopi/Yazıcı Takip Programı

 

 

Devam etmekte olan da 6 sistem mevcuttur.

Enstitü Süreç Takip Sistemi

İMİD Taşınır ve Depo Yönetim Sistemi

İdari Personel Bilgi Sistemi (İPBS)

Sanal POS Uygulaması

Öğrenci Mail Sistemi

Bina Yönetim Sistemi